En stabil markis som lämpar sig för byggnader med höga fönster – allt från butiker och kontor till
sjukhus och skolor. Duken löper vertikalt längs den övre delen av fönstret för att vid ett visst läge fälla
ut sig som en vanlig markis. Det ger ett mycket bra skydd mot solen, samtidigt som man får fri sikt
genom fönstret. Dukar finns i ett flertal varianter, till exempel ljus- och väderbeständiga och genomsiktliga.

Ladda ner PDF